COFFEE 와 함께 예술을 만나다
COFFEE 와 함께 예술을 만나다
  • 영암군민신문
  • 승인 2021.01.22 15:51
  • 호수 646
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

최정희 작가

교감(交感)4 - 소안도의 바람
교감(交感)4 - 소안도의 바람
교감(交感)
교감(交感)

 

 

 

 

 

송지윤 작가

Rotten apple, Acrylic on canvas, 91.0x72.7cm, 2018,
낯선풍경-heart flower 1, Acrylic_pen_collage on canvas, 162.2x130.3cm, 2020

 

 

                                                                                 

 

 

정선휘 작가

머무는풍경(농덕리 소나무)
삶속의 풍경

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

최인경 작가

Digital city 91.0×116.7, Oil on canvas, 2020
Digital flower1 31.8×40.9, Oil on canvas, 2020

 

                        


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.